Умови використання інформації сайту

Вступ

Цей сайт представлений компанією ADLER. Компанія зробила все можливе для того, щоб розміщена на цьому сайті інформація ADLER та третіх особах була повною та достовірною. Тим не менш, ми не можемо гарантувати повноту та абсолютну правильність розміщеної на сайті інформації. Компанія ADLER не несе жодної відповідальності за помилки, допущені у змісті даного сайту. Розміщені на сайті заяви, що мають довгостроковий характер, дано на основі останньої інформації, що є у нас, і нашої переконаності в правильності зроблених заяв. Проте, результати, досягнуті компаніями ADLER насправді, можуть істотно відрізнятися від даних довгострокових заяв, оскільки результати залежать від цілого ряду факторів конкурентної та макроекономічної природи, які в ряді випадків знаходяться поза контролем компанії ADLER. Компанія ADLER не має наміру постійно коригувати свої довгострокові заяви, розміщені на сторінках сайту.

Користуючись даним сайтом, його відвідувач погоджується без будь-яких обмежень чи винятків із наступними Загальними умовами користування сайтом.

Загальні правила користування сайтом

1. Авторське право

Зміст цього сайту захищено авторським правом. Зокрема, будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та переробка змісту даного сайту в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або переробку в електронних засобах масової інформації, захищені авторським правом. Будь-яке використання цілком або частково такої інформації допускається лише за попередньою письмовою згодою ADLER. Авторські права в повному обсязі також поширюються на зображення, що автоматично або в ручному режимі додаються до архіву сайту.

Фотографії, розміщені компанією ADLER на сайті, можуть бути використані лише для редакційних цілей. Фотографії, які відтворюються та/або в електронну версію яких в редакційних цілях вносяться зміни, повинні мати позначення авторського права "© ADLER. Усі права захищені". Передрук є безкоштовним, однак на адресу ADLER необхідно надіслати копію передрукованого матеріалу.

2. Товарні знаки

Логотип компанії ADLER та всі найменування продукції та/або дизайн продукції є зареєстрованими товарними знаками компанії ADLER, її дочірніх та афілійованих осіб, ліцензіарів або партнерів по спільному підприємству. Будь-яке офіційне або неофіційне використання цих товарних знаків без згоди компанії ADLER заборонено і є порушенням законодавства про товарні знаки, авторського права, інших прав інтелектуальної власності або законодавства про недобросовісну конкуренцію.

3. Загальна відмова від відповідальності

Будь-яка відповідальність компанії ADLER за збитки та збитки, заподіяні в результаті користування даним сайтом – незалежно від юридичної підстави, включаючи делікт – обмежена збитками та збитками, заподіяними навмисне. У випадках, коли компанія ADLER в силу імперативної норми закону відповідає за порушення своїх зобов'язань за контрактом, загальний розмір будь-якої вимоги про відшкодування збитків повинен бути обмежений розміром передбачених збитків.

Компанія ADLER робить значні зусилля для того, щоб убезпечити сайт від вірусів, однак, ми не можемо гарантувати їхню повну відсутність. У зв'язку з цим ми рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів щодо захисту своїх комп'ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів та даних із сайту компанії ADLER.

Компанія ADLER не гарантує відсутність помилок або збоїв у роботі окремих опцій сайту, а також не відповідає за доступність даних опцій.