Умови використання інформації сайту

Вступ

Цей сайт представлений компанією Лівінг Вуд Україна. Компанія зробила все можливе для того, щоб розміщена на цьому сайті інформація Лівінг Вуд Україна та третіх особах була повною та достовірною. Тим не менш, ми не можемо гарантувати повноту та абсолютну правильність розміщеної на сайті інформації. Компанія Лівінг Вуд Україна не несе жодної відповідальності за помилки, допущені у змісті даного сайту. Розміщені на сайті заяви, що мають довгостроковий характер, дано на основі останньої інформації, що є у нас, і нашої переконаності в правильності зроблених заяв. Проте, результати, досягнуті компаніями Лівінг Вуд Україна насправді, можуть істотно відрізнятися від даних довгострокових заяв, оскільки результати залежать від цілого ряду факторів конкурентної та макроекономічної природи, які в ряді випадків знаходяться поза контролем компанії Лівінг Вуд Україна. Компанія Лівінг Вуд Україна не має наміру постійно коригувати свої довгострокові заяви, розміщені на сторінках сайту.

Користуючись даним сайтом, його відвідувач погоджується без будь-яких обмежень чи винятків із наступними Загальними умовами користування сайтом.

Загальні правила користування сайтом

1. Авторське право

Зміст цього сайту захищено авторським правом. Зокрема, будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та переробка змісту даного сайту в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або переробку в електронних засобах масової інформації, захищені авторським правом. Будь-яке використання цілком або частково такої інформації допускається лише за попередньою письмовою згодою Лівінг Вуд Україна. Авторські права в повному обсязі також поширюються на зображення, що автоматично або в ручному режимі додаються до архіву сайту.

Фотографії, розміщені компанією Лівінг Вуд Україна на сайті, можуть бути використані лише для редакційних цілей. Фотографії, які відтворюються та/або в електронну версію яких в редакційних цілях вносяться зміни, повинні мати позначення авторського права "© Лівінг Вуд Україна. Усі права захищені". Передрук є безкоштовним, однак на адресу Лівінг Вуд Україна необхідно надіслати копію передрукованого матеріалу.

2. Товарні знаки

Логотип компанії Лівінг Вуд Україна та всі найменування продукції та/або дизайн продукції є зареєстрованими товарними знаками компанії Лівінг Вуд Україна. Будь-яке офіційне або неофіційне використання цих товарних знаків без згоди компанії Лівінг Вуд Україна заборонено і є порушенням законодавства про товарні знаки, авторського права, інших прав інтелектуальної власності або законодавства про недобросовісну конкуренцію.

3. Загальна відмова від відповідальності

Компанія Лівінг Вуд Україна робить значні зусилля для того, щоб убезпечити сайт від вірусів, однак, ми не можемо гарантувати їхню повну відсутність. У зв'язку з цим ми рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів щодо захисту своїх комп'ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів та даних із сайту компанії Лівінг Вуд Україна.

Компанія Лівінг Вуд Україна не гарантує відсутність помилок або збоїв у роботі окремих опцій сайту, а також не відповідає за доступність даних опцій.